Kalendár

Prihlášky elektronicky alebo osobne v našich priestoroch. 
Každý útorok od 14:00 do 18:00 hod.
Kurzy otvárame pri min. 5 záujemcov, okrem VIP

31.10.2023
14:00 18:00
7.11.2023 14:00 18:00
14.11.2023 14:00 18:00
21.11.2023 14:00 18:00
28.11.2023 14:00 18:00